Sebastian Krzepota

Trener @ x-kom AGO

Trener i pasjonata wiedzy dotyczącej możliwości organizmu człowieka oraz zdrowego stylu życia.
Prowadził specjalizacje trenerskie dla studentów na Akademii Wychowania Fizycznego.
Jest udziałowcem w spółce Ago oraz odpowiada w niej za dział sportu.
Obecnie odpowiada za ;
-dział sportu w x-kom Ago (funkcja Dyrektor Sportowy)
– obszar performance zawodników  Reprezentacji Młodzieżowej w Piłce Nożnej U20 (trener
przygotowania motorycznego)