Marcin Napiórkowski

@ Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marcin Napiórkowski – wykorzystuje narzędzia semiotyki i strukturalizmu do badań nad „współczesnymi mitologiami” obejmującymi w szczególności pamięć zbiorową i kulturę popularną. W swoich pracach analizuje, w jaki sposób różne grupy społeczne starają się z dostępnych dla siebie nośników i praktyk zbudować opowieści o świecie zaspakajające ich potrzebę sensu.

Napiórkowski pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kulturoznawstwo (IKP UW, 2006) i socjologię (ISNS UW, 2008), a także studia doktoranckie z filozofii w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2010). W latach 2013-14 odbył staż podoktorski na University of Virginia, w roku 2015 uzyskał habilitację (kulturoznawstwo).

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek Mitologia współczesna (2013), Władza wyobraźni (2014) i Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014 (2016). Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, prowadzi też bloga „Mitologia współczesna” poświęconego semiotyce kultury, zwłaszcza dzisiejszym formom.